Category: Rad udruge

NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora učenicima i redovnim studentima – osobe sa invaliditetom sa područja Grada Omiša za školsku godinu 2019./2020.

Udruga osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš na temelju sklopljenog Ugovora o financiranju programa/projekata DODJELA NOVČANIH POTPORA – STIPENDIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM pod KLASA: 402-08/20-01/177, URBROJ: 2155/01-02-20-02 od 13.03.2020.g. između UOSI “Agape” i Grada Omiša raspisujeNATJEČAJ za dodjelu novčanih…

OBAVIJEST!

OBAVIJEST! Dragi naši članovi i korisnici, molimo vas da se zbog trenutne situacije oko Koronavirusa, pridrzavamo uputa nadležnih tijela, izbjegavamo kontakte u većim grupama, pa tako i dolazak u Udrugu, osim ako je to neophodno. Za svu potrebnu pomoć i…