Veliko hvala Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku!

Veliko hvala Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku!
Sva donacija će se koristiti za provođenje svih usluga i aktivnosti Projekata preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (usluga osobne asistencije, krojačke radionice, rekreativno- medicinska gimnastika, druženja i sl.)