Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dragi svi!
Svjesni da se RH nalazi u situaciji kad je potrebno voditi potpunu kontrolu vezano za zdravlje svake osobe kako se ne bi zarazila koronavirusom želimo vas upoznati sa preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na osobnu zaštitu, a u interesu je svih nas!