Zaželi – osnaži sebe i druge

Naziv projekta: “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE”

Kratki opis projekta:

Ovim projektom planirano je zapošljavanje 35 žena, na dvije godine, koje će pružati usluge pomoći u kući za min 140 potrebnih korisnika, te im na taj način omogućiti povečanje socijalne uključenosti i povečanje kvalitete života.
Određeni broj zainteresiranih žena ce proći i edukaciju za njegovateljice, kojom će steći dodatnu kvalifikaciju te tako postati konkurentnije na tržištu rada.

Referentni broj projekta: UP.02.1.1.05.0264

Ukupna vrijednost projekta: 6.003.744,75

Partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split

Centar za socijalnu skrb Omiš

Općina Podstrana

Općina Dugi Rat

Općina Šestanovac

Centar za socijalnu skrb Split