Zaželi – Osnaži sebe i druge- Faza III

 

Zaželi – Osnaži sebe i druge- Faza III

Naziv projekta: Zaželi – Osnaži sebe i druge – Faza III

 

Kratki opis projekta: Projektom Zaželi – Osnaži sebe i druge – Faza III želimo osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Zaposlene djelatnice će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće doma krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u socijalnoj integraciji, druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Zaposliti će se 31 žena iz ciljane skupine na period od 6 mjeseci, te će obuhvatiti 186 krajnjih korisnika.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom ćemo ostvariti opći i specifični cilj. Naime, teže zapošljivim ženama iz ruralnog kraja omogućit ćemo ulazak na tržište rada, čime će se smanjiti nezaposlenost, ali i spriječiti prerana institucionalizacija osoba o kojima će one brinuti, te će se poboljšati kvaliteta njihove svakodnevnice. Zapošljavanjem žena na ovim poslovima, postići će se socijalizacija starijih i nemoćnih osoba, olakšat će se obavljanje svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu, smanjit će se rizik od siromaštva i socijane isključenosti, a povećati će se radni potencijal teže zapošljivih žena, na način da će one biti zaposlene u lokalnoj zajednici. Projekt će doprinijeti rastu zapošljavanja u lokalnim zajednicama, te će se zapošljavanjem žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih poboljšati životni standard cijele njihove obitelji, te će one svojim radom doprinijeti poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika, što u konačnici rezultira kvalitetnijom, boljom, humanijom i socijalno osjetljivijom lokalnom zajednicom u cjelini.

 

Referentni broj projekta: UP.02.1.1.16.0076

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.497.950,00 kuna

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:1.497.950,00 kuna

 

Iznos koji sufinancira EU: 85%

 

Iznos koji je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 15%

 

Razdoblje provedbe projekta: 19.10.2022. – 19.06.2023.

 

Kontakt osobe za više informacija: Natali Stanić – predsjednica Udruge, e-mail:

agape@udruga-agape.hr

 

Partneri na projektu:

– HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA SPLIT

– CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ

– GRAD OMIŠ

– OPĆINA DUGI RAT

– OPĆINA ŠESTANOVAC