Povijest

Udruga osnovana 17.01.2003.g., osnovalo je 18 građana, upisana je u Registar udruga sa danom 28.veljače 2003.g. u Ured za opću upravu, Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije pod registarskim brojem 17001885.
Ciljevi osnivanja po Statutu su :

  • Organizirano djelovanje na prikupljanju i obradi podataka za osobe s invaliditetom,
  • unapređenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije,
  • iniciranje poboljšanja zakonske regulative, poticanje osnivanja službi i ustanova za osobe s invaliditetom,
  • organiziranje kulturnog i zabavnog života invalida,
  • upoznavanje javnosti i širenje pozitivnog ozračja prema potrebama OSI,
  • pružanje direktne i indirektne pomoći članovima, suradnja sa srodnim organizacija te s lokalnom zajednicom

Svrha i područje djelovanja je:Udruga djeluje na području grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje , Dugi Rat i Podstrana. Udruga je socijalno-humanitarna, neprofitna udruga osnovana sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova bez namjere stjecanja dobiti. Udruga čini slobodno i dobrovoljno udružene osobe oboljele od distrofije, osobe s posljedicom cerebralne i dječje paralize, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija i njihovi roditelji ili skrbnici, te druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s invaliditetom.
Djelatnost organizacije sukladno Statutu je:Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja.