Zaželi – osnaži sebe i druge- faza II

Naziv projekta: ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE- faza II

 

Kratki opis projekta: Projektom ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA II želimo osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu isključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika, te prevenciju prerane institucionalizacije krajnjih korisnika. Ovim projektom također će se omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna ruralna područja. Zaposlene žene će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju higijene doma krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u socijalnoj integraciji, druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Zaposliti će se 40 žena iz ciljane skupine na period od 12 mjeseci, te će obuhvatiti 240 krajnjih korisnika.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom ćemo ostvariti opći i specifični cilj. Naime, teže zapošljivim ženama iz ruralnog kraja omogućit ćemo ulazak na tržište rada, čime će se smanjiti nezaposlenost, ali i spriječiti prerana institucionalizacija osoba o kojima će one brinuti, te će se poboljšati kvaliteta njihove svakodnevnice. Zapošljavanjem žena na ovim poslovima, postić će se socijalizacija starijih i nemoćnih osoba, olakšat će se obavljanje svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu, smanjit će se rizik od siromaštva i socijane isključenosti, a povećati će se radni potencijal teže zapošljivih žena, na način da će one biti zaposlene u lokalnoj zajednici.

 

Referentni broj projekta: UP.02.1.1.13.0412

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.486.150,00 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.486.150,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 85%

Iznos koji je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 15%

 

Razdoblje provedbe projekta: 25.05.2021. – 25.08.2022.

 

Kontakt osobe za više informacija: Natali Stanić – agape@udruga-agape.hr

 

 

Partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split

Centar za socijalnu skrb Omiš

Općina Dugi Rat

Općina Šestanovac

Grad Omiš

Korisnik projekta:

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“-OMIŠ

www.esf.hr

 

 

 

Referentni broj projekta: UP.02.1.1.13.0412
Naziv projekta: Zaželi – osnaži sebe i druge – faza II
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda