Tijela upravljanja

Tijela upravljanja :

1. Skupština
2. Predsjednik Udruge
3. Predsjedništvo
4. Sekcije i komisije
5. Tajnik udruge
6. Nadzorni odbor