Usluga osobne asistencije Omiš –  Makarska – Imotski

 

Usluga osobne asistencije Omiš –  Makarska – Imotski, UP.02.2.2.14.0064

Naziv projekta: Usluga osobne asistencije Omiš –  Makarska – Imotski

Kratak opis projekta: Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti neovisnog življenja, također svemu tome značajno doprinosi neprilagođena infrastruktura, nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice, predrasude prema OSI, te diskriminacija OSI.                                                                                                                                      Posebni problemi se javljaju u ruralnoj sredini, gdje ne postoje razvijene socijalne usluge, a stigmatizacija je daleko veća. Iz iskustva naše i partnerske udruge iz Imotskog, znamo da korisnici iz ruralnih područja nemaju nikakve šanse za ostvariti neovisno življenje u svom domu.                                                                Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog neovisnog življenja i samozbrinjavanja.                 Širenjem usluge veći broj korisnika, osoba s invaliditetom, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom ćemo ostvariti opći cilj projekta, a to je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanja kvalitete usluge osobne asistencije i povećanje socijalne uključenosti  i unapređenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije. Uslugom osobne asistencije povećati će se socijalna uključenost osoba s invaliditetom te će se unaprijediti kvaliteta života OSI. Sklopiti će se ugovor o radu s 22 osobna asistenta te će se usluga pružati kroz 20 mjeseci za 22 korisnika usluge osobne asistencije.

Referentni broj projekta: UP.02.2.2.14.0064

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.924,31 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.999.924,31 kn

Iznos koji sufinancira EU: 85%

Iznos koji je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 15%

Razdoblje provedbe projekta: 08.01.2021. – 08.09.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Natali Stanić – predsjednica Udruge, e-mail: agape@udruga-agape.hr

Partneri na projektu:

– Udruga osoba s invaliditetom IMOTSKI

-Udruga osoba s invaliditetom “SUNCE”

Korisnik projekta: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “AGAPE” – OMIŠ