MDOMSP “Vrijeme tvoje i moje” drugi dio

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Naziv projekta: “Vrijeme tvoje i moje”

Razdoblje projekta: 1.11.2017.-1.11.2018

Partneri u projektu: Grad Omiš, CZSS

Opis projekta:
Projekt je usmjeren smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina

1. Trajanje Projekta u mjesecima: 12
2. Područje provedbe:
– izravno obuhvaćeni gradovi i općine
3. Broj izravnih korisnika Projekta: 70 (ukupno)
4. Broj volontera u Projektu: 25
5. Najzastupljenija aktivnost u Projektu: Podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu (usluge prijevoza)

Prioritetno područje:

Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina
Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba s naglaskom na aktivnosti s ciljem osvješćivanja problema nasilja nad starijim osobama (u obitelji i instituciji) putem medijske kampanje, projekti informiranja i pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba te projekti usmjereni podizanju kvalitete života starijih osoba (Klub za osobe starije životne dobi) s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu (usluge prijevoza).

Ciljane skupine su:
– starije osobe od 65 godina. Osobe starije životne dobi, umirovljenjem ostaju živjeti u svojim kućanstvima, nerijetko samačkim. Postaju izoliani i socijalno isključeni, a to se odražava i na njihov psihološki, mentalni, zdravstveni odnos prema životu i starenju. Ponuđenim aktivnostima želimo ih potaknuti i motivirati na aktviniji odnos prema sebi, ali i u svojoj zajednici. (CZSS, udruge umirovljenika)
– starije osobe s invaliditeom od 65 godina. Zbog prirode svojih oštećena i hendikepa, zbog predrasuda i stava okoline i sredine u kojoj žive, rijetko ostvare obitelj. Kada pređu 60 godina, najćešeć ostaju sami, roditelji preminu, a supružnika, i vlastite djece nemaju. Malo ih je koji su uopće bili u radnom odnosu i ostvarili pravo na mirovinu Prepušteni su sebi i susjedima. Ova populacija je najnezaštičenija i kao najlogičnije riješenje nudi im se smještaj u domovima, odnosno institucionliazacija. No različitim socijalnim uslugama kao što su pomoć u kući, prijevoz, medicinska gimnastika u domu, njihovo zdravstveno stanje moguće je održavati i u vlastitom domu. Ovim projektom želimo ih upoznati sa svim tim mogućnostima. Podaci: registar članova i korisnika Udruge Agape
– Starije osobe koje žive u ruralnim sredinama, u samačkim domaćinstvima. Ova populacija spada također u grupu najnezaštićenijih i najizoliranijih. Ove starije osobe, osim što žive sami, oni su i prometno izolirani, često i po nekoliko kilometara su im udaljene prve kuće, što dodatno otežava njihov položaj i svakodnevni život. Podaci CZSS, udruge umiroljenika…)

Krajnji korisnici projekta su svi članovi uže i šire obitelji uključenih starijih osoba u aktivnostima projekta.

Starijim osobama u lokalnoj zajednici se omogućuje socijalno uključivanje od druženja, povezivanja i stvaranja mreže kontakata, mogućnost uporabljivosti znanja stečenog kroz stečeno životno iskustvo, osobnu aktivnost i doživljaj vlastite vrijednosti kao i razumijevanje uloge aktivnog građanstva i potrebne informacije o mogućnostima poboljšavanja svog socijalnog statusa.
Poboljšanjem kvalitete života starijih osoba se indirektno djeluje i na poboljšanje kvalitete članova uže i šire obitelji. Osim toga, krajnji korisnici su učenici, mladi volonteri, njihovi mentroi, koji će volontiranjem rušiti predrasude i vlastite stavova o stariji osobama. Krajnji korisnici su i starije osobe, volonteri, koji će biti obuhvaćeni volonterskim akcijama. Volontiranjem starijih osoba postiže se njihovo samopouzdanje i širi se krug volontera, putem kojih će se pozitivno djelovati na njihov svakodnevni život.

Cilj projekta:

Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih.
Provedbom predloženog projekta prijavitelj i partneri žele postići slijedeće:
– pridonijeti uključivanju starijih osoba u život zajednice
– poboljšavanje kvalitete njihovog života (mrežom socijalnih i drugih alternativnih usluga, različitim dnevnim aktivnostima…)
– rušenje predrasuda i stigmatiziranje starijih osoba
– poboljšati položaj osoba s invlaiditetom starije životne dobi s naglaskom na rješavanje problema prometne i svake druge izoliranosti

Ciljevi/promjene koje se postižu provedbom predloženog projekta

Organizirane aktivnosti učinit dostupnima za osobe s mjestom boravka u ruralnoj sredini, te za osobe koje se ne mogu brinuti same o sebi ( naglasak na usluzi prijevoza koju sufinancira Grad Omiš, te na uslugama u kući korisnika :pomoći u kući ,medicinska gimnastika, kontrola razine šećera u krvi,mjerenje tlaka, koje uz Grad Omiš sufinancira i Općina Šestanovac za svoje korisnike)
– Povećati kvalitetu usluga za starije i poboljšati nadzor nad pruženim uslugama kroz partnersku suradnju svih uključenih dionika, kroz aktivno praćenje potreba korisnika te njihovo zadovoljstvo pruženom uslugom
– Osvještenost osba straije životne dobi da imaju pravo na poštovanje i dostojanstveno starenje