Nove upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Dragi članovi,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je izdao nove Upute za osobe s invaliditetom i Upute za sprjecavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.