Zaželi posao na području Grada Omiša-faza II

U okviru provedbe projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša-faza II”, kodni broj: UP.02.1.1.13.0400 iz Programa „Zaželi”,
kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Gradonačelnik Grada Omiša raspisao je Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša.

Krajnji rok za prijavu je 10. lipnja 2021. godine.

Grad Omiš – Obrazac prijave za zapošljavanje.pdf

Grad Omiš – Zaželi Javni poziv.pdf