Natječaj za RADNIK / RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

JAVNI POZIV
za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA II” sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama i/ili nemoćnim osobama na području Grada Omiša, Općine Dugi Rat i Općine Šestanovac
Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci
Broj radnica koji se traži: 40 radnica
Mjesto rada: područje Grada Omiša, Općina Dugi Rat i Općina Šestanovac

Natječaj možete pogledati na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=114044040
RADNIK / RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

 

Radno mjesto

OMIŠ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


40


Na određeno; novootvoreni poslovi


Puno radno vrijeme


Smjena – prijepodne


Nema smještaja


Djelomično


31.5.2021.


10.6.2021.


Terenski rad


 

Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno


Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projektnog prijedloga “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA II” (UP.02.1.1.13.0412), KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11 od 3. svibnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0412 za projekt “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA II” iz Programa zapošljavanja žena Zaželi od 25. svibnja 2021. godine, te članka 31. Statuta Udruge osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš, Udruga osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš objavljuje
JAVNI POZIV
za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA II” sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama i/ili nemoćnim osobama na području Grada Omiša, Općine Dugi Rat i Općine Šestanovac
Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci
Broj radnica koji se traži: 40 radnica
Mjesto rada: područje Grada Omiša, Općina Dugi Rat i Općina Šestanovac
Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Vrijeme početka i trajanja rada: predviđeno od 01.07.2021. do 30.06.2022. godine
Uvjeti za mogućnost rada su:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).
Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:

  1. Presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja
  2. Presliku osobne iskaznice
  3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidentiranju kandidatkinje u evidenciji nezaposlenih osoba
  4. Liječničku potvrdu o psiho-fizičkom stanju
  5. Presliku drugih dokumenata koji potvrđuju ispunjavanje uvjeta Javnog poziva (ako je primjenjivo)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Obrazac prijave može se preuzeti:
– u prostoru Udruge osoba s invaliditetom “Agape”, Obala gusara 4, Omiš, radnim danima u vremenu od 9:00 do 14:00 sati;
– na službenim mrežnim stranicama Udruge osoba s invaliditetom “Agape” www.udruga-agape.hr ;
– u uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Omiš
Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u roku od 10 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se donose osobno na adresu: Udruga osoba s invaliditetom “Agape”, Obala gusara 4, 21310 Omiš, zaključno s danom 10. lipnja 2021. godine.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “AGAPE”


pisana zamolba: Obala gusara 4, Omiš