Stručna edukacija

Za mnoge usluge i aktivnosti o kojima pričamo u ovoj brošuri, potrebna su znatna financijska i materijalna sredstva. Odlaskom na različite seminare učimo se kako planirati ali i kako osigurati potrebna sredstva. Najveći izvor prihoda su natječaji koje svake godine iznova raspisuju različita ministarstva, sa određenim i ciljanim temama. Na info danima ureda za udruge uvijek se iznova upoznamo sa prioritetnim područjima kojima treba težiti i usmjeravati svoj rad. Stručni seminari u organizaciji DIM-a (Udruga za građansko obrazovanje i razvoj, Opatija 2009., 2010..) pomogli su nam shvatiti i učiti što je to jedno strateško planiranje i koliko je ono bitno za ozbiljan rad udruge. Jednako važna bila je obuka o izradi i provedbi projektnih prijedloga doniranih iz predpristupnih fondova. Seminar je organizirao TASCO, a proveo SMART – udruga za razvoj civilnog društva. Sve ove navedene seminare prati vodstvo udruge, uz pratnju i pomoć svojih suradnika.