Edukacija korisnika i osobnih asistenata ESF projekta 23.02.2016

U sklopu EU ESF projekta “Usluge osobne asistencije Omiš-Imotski” u organizaciji SOIH-a, održana je druga edukacije za ciljane skupine. Ugostili smo gđu Maricu Mirić i gosp Martina Jelačića, koji su nas još jednom uputili u rad, a u razgovoru sa korisnicima i asistentima došli do saznanja o realizaciji planiranih aktivnosti i usluge, koja je našim korisnicima put ka što samostalnijem životu. Udruga Agape je nositelj projekta, a u partnerstvu sa udrugom “Prijatelj” Omiš, te udrugom OSI Imotski, osigurali smo zapošljavanje 9 osobih asistenata za 9 korisnika (5-Agape, 2-Prijatelj, 3-Imotski). Zahvaljujemo se SOIH-u na pomoći pri provedbi projekta, a svim našim korisnicima nek je sretno u njihovom daljnjem osnaživanju sa svojim asistentima.