PU Splitsko-Dalmatinska traži,,,

Pu splitsko-dalmatinska, objava 03.11.2023., rok 8 dana, traži 7 izvršitelja (voditelj kuhinje, kuhar, pomoćni djelatnik u praonici rublja, pomoćni djelatnik u kuhinji).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Link u cijelosti možete pročitati ovdje