Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF natječaja

NAPOKON!!!!
Objavljena je Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF natječaja “Širenje usluge osobne sistencije za osobe s invaliditetom”!!!
Naša Udruga je nositelj projekta, u partnerstvu sa Udruga Prijatelj-Omiš, i Udrugom OSI Imotski.


Ovim projektom smo uspjeli osigurati uslugu osobnog asistenta, za ukupno 10 korisnika.
– 5 korisnika Uosi Agape
– 2 korisnika Udruga Prijatelj Omiš
– 3 korisnika Udruga Imotski
Još da započnu edukacije, potpiše se Ugovor, pa neka je sretno svim korisnicima i njihovim asistentima!!!