Obnovili smo Ugovore i za naše osobne asistente preko EU ESF projekta “Usluga osobne asistencije”

Ovaj mjesec smo obnovili Ugovore i za naše osobne asistente preko EU ESF projekta “Usluga osobne asistencije” UP.02.2.2.02.0051, koji je sklopljen za period 2019-2022.
Preko ovog projekta uslugu osobnog asistenta ima 20 naših članova, osoba s najtežim stupnjem invaliditeta.
Sretni smo što ovu uslugu činimo dostupnu za sve one naše članove koji ispunjavaju kriterije i prošli su procjenu Stručnog povjerenstva.
Želimo im svima uspjeha u daljnjem radu, na obostrano zadovoljstvo, i naših korisnika i osobnih asistenata! <3 .