JAVNI POZIV  ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROJEKTA  “ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine ( KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-26 ) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0421 od 13. ožujka 2024. godine za provedbu projekta Zaželi – osiguraj njegu u toplini svog doma, SF.3.4.11.01.0421 prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – prevencija institucionalizacije”, u okviru Europskog socijalnog fonda plus – Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021 – 2027., općina Šestanovac objavljuje sljedeći
JAVNI POZIV
ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROJEKTA  “ZAŽELI – OSIGURAJ NJEGU U TOPLINI SVOG DOMA”, SF.3.4.11.01.0421 KOJI SE PROVODI U OKVIRU PROJEKTA  “ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE