Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos u okviru projekta Zaželi

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike o financiranju projektnog prijedloga “ZAŽELI – OSNAŽI
SEBE I DRUGE – FAZA III” (UP.02.1.1.16.0076), KLASA: 983-01/22-01/13,
URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni
broj: UP.02.1.1.16.0076 za projekt “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA
III” iz programa ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III od 19.
listopada 2022. godine, te članka 31. Statuta Udruge osoba s
invaliditetom “Agape” – Omiš, Udruga osoba s invaliditetom “Agape” –
Omiš objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u
okviru projekta “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA III” sa svrhom
pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama i/ili nemoćnim osobama na
području Grada Omiša, Općine Dugi Rat i Općine Šestanovac
Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Broj radnica koji se traži: 31 radnica
Mjesto rada: Područje Grada Omiša, Općina Dugi Rat i Općina Šestanovac
Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u
kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog
prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju,
briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u
ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i
druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim
aktivnostima.
Vrijeme početka i trajanja rada: predviđeno od 01.12.2022. do
31.05.2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje
su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Prednost pri
zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada, a
to su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja
ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz
sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih
zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne
unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:
1. Presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja
2. Presliku osobne iskaznice
3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidentiranju
kandidatkinje u evidenciji nezaposlenih osoba
4. Liječničku potvrdu o psiho-fizičkom stanju
5. Presliku drugih dokumenata koji potvrđuju ispunjavanje uvjeta Javnog
poziva (ako je primjenjivo)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se preuzeti:
– u prostoru Udruge osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš, Obala gusara
4, Omiš, radnim danima u vremenu od 9:00 do 13:00 sati
– na službenim mrežnim stranicama Udruge osoba s invaliditetom “Agape” –
Omiš www.udruga-agape.hr

Obrazac preuzmite ovdje

Obrazac u pdf formatu preuzmite ovdje

 

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u roku od 11 dana od dana objave
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se donose osobno na
adresu: Udruga osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš, Obala gusara 4,
21310 Omiš, te putem elektroničke pošte ( e – mail ):
agape@udruga-agape.hr zaključno s danom 31. listopada 2022. godine.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji
prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Na sljedećoj poveznici nalaze se 3 objavljena natječaja za
zapošljavanje, za svako područje pojedinačno:
https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx