Važnost usluga osobne asistencije

Naša udruga preko projekta Ministarstva osigurava uslugu osobne asistencije za 12 osoba s invaliditetom.
A preko EU projekta još 20 osobnih asistenata.
Usluga OA pokazala se kao izuzetno korisna u ostvarivanju što samostalnijeg života osoba s invaliditetom.
Zahvaljujemo se Ministarstvu na svim naporima kako bi se ova usluga sve ove godine (od 2007) održala i provodila, a u iscekivanju smo Zakona o osobnoj asistenciji.

Više na poveznici.