“Zaželi-osnaži sebe i druge” – zaposlene žene na području općine Šestanovac!

“Zaželi-osnaži sebe i druge” – zaposlene žene na području općine Šestanovac!
Žene koje brinu o starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom i samačkim domaćinstvima
Redovni terenski obilazak djelatnica i korisnika…