Ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Jedan od najvažnijih dokumenata za Udrugu i osobe s invaliditetom na našem području. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji, osobe s invaliditetom su dobile zakonsku mogućnost ostvariti to pravo, po Zakonom utvrđenim kriterijima. Ovim Ugovorom sada imate i ovlaštenog pružatelja usluge na svom području. Ovo pravo se odnosi na sve OSI, bez obzira da li su član neke od udruga i na one koji do sada nisu imali uslugu preko projekata. Za sve informacije obratite nam se iza 01.01.2024.g., na tel. 021/864-478 ili osobnim dolaskom.