Tjedan “Hrvatska volontira!”

Tjedan “Hrvatska volontira!”
Naša udruga je organizator niza aktivnosti u tjednu u kojem se promovira volontiranje.
Odlazak nasim korisnicima u općinu Šestanovac jedna je od njih. Zahvalni smo i ponosni na suradnju sa SŠ “Jure Kastelan”. Hvala od srca mladim ucenicima! ❤❤