Timska suradnja “Bikovka” Makarska 2014

Predsjedništvo udruge i Nadzorni Odbor. U tri registratora: računi, isplate…. Potpuni izvještaj o radu za 2013, narativni i financijski, Rad na Strategiji, operativni plan za 2014, natječaji, projekti, suradnja sa JLZ, organiziranje Skupštine….i još puno toga