Računovodstvo neprofitnih organizacija – materijali

Hvala Vam svima na potpori u organizaciji, na aktivnom sudjelovanju, na konstruktivnim kritikama. U ovom članku će te naći poveznice za preuzimanje materijala (tablice i prezentacija) sa održane edukacije.