Posebna nagrada! <3

Posebna nagrada! <3
Kao najmlađi sudionik naše manifestacije, djevojčica Marijana Mitrović-Kukoć, sa svojih malih godinu i po, dobila je ovog lijepog konjića za ljuljanje, a došla je, u društvu mame, kao podrška svom braci i ostaloj ekipi iz udruge Down sindrom iz Splita!
Inače, ovaj simpatični konjić je donacija papirnice “Luka” iz Omiša! I od srca im se zahvaljujemo!