Pomoć u kući

Najviše što naši članovi preko institucija mogu ostvariti je odobravanje Naknade za tuđu pomoć i njegu ili jednokratna financijska pomoć u toku godine. Našim članovima treba mnogo više. Treba im konstantna briga i skrb, kako bi živjeli ispunjenim životom neovisno o svom fizičkom stanju. Naše iskustvo je do sada pokazalo da nema svrsishodne usluge ako korisniku ne pristupimo osobno. Tek kad se uzmu u obzir sve okolnosti u kojima naš član živi, od dijagnoze i stupnja oštećenja do obiteljskih prilika i mjesta boravka, može se organizirati određena usluga. Udruga ima volje i mogućnosti na takav način pristupiti problemu, te vjerujemo da je organiziranje socijalnih usluga direktno u kući pravi način da se OSI osnaže u svakom smislu, socijalnom i psihofizičkom.
Usluga Pomoći u kući obuhvaća pomoć u kućanskim poslovima, pomoć u pripremi hrane, nabavka namirnica, druženje i pratnja, plaćanje računa i sl. Usluga se provodi svakodnevno. Korisnici usluge Pomoć u kući su osobe s invaliditetom koji žive sami ili bez kontinuirane pomoći obitelji, bez obzira na dob, spol, dijagnozu, koji nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje potrebe. Naglasak je na korisnicima iz ruralne sredine.
Ne trebamo naglašavati da su naši članovi uglavnom u invalidskoj mirovini koja im nije dovoljna ni za najosnovnije troškove, tako da naknadu za tuđu njegu i pomoć uglavnom utroše u zadovoljavanje osnovnih potreba.
U tu svrhu smo preko programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zaposlili dvije domaćice. Moramo reći kako smo u samom početku kod dijela članova naišli na nepovjerenje, kontakt je bio moguć samo preko doktorice ili svećenika. Uvjeriti ih da prihvate ponuđenu i potrebnu pomoć nije bilo lako. Međutim, uvidjevši naše pozitivne namjere, te da ne tražimo ništa zauzvrat, ostvarili smo kvalitetnu suradnju na obostrano zadovoljstvo.