Objavljujemo natječaj za posao

Raspisani je Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u okviru projekta “ZAŽELI –
OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA II”, kodni broj: UP.02.1.1.13.0412, od dana 2.12.do 9.12. 2021. godine sa
svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim i/ili nemoćnim osobama na području Grada Omiša.

Više o natječaju za posao pročitajte ovdje

prijavnicu za posao možete preuzeti ovdje