OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE – OSOBE S INVALIDITETOM SA PODRUČJA GRADA OMIŠA

koji su zainteresirani za ostvarivanje prava na stipendiju (u izradi je Pravilnik o kriterijima), da se jave u Udrugu OSI AGAPE do 01.10.2019.
Podaci su nam potrebni za prijavu na: Natječaj Grada Omiša za predlaganje programa i projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz domovinskog rata, te drugih područja od interesa za opće dobro grada Omiša u 2020. godini

Donijeti:
-identifikacijski dokument (osobna iskaznica)
-index ili neka druga potvrda o školovanju
-rjesenje, nalaz ili mišljenje nadležog tijela o invalidnosti, te medicinsku dokumentaciju ako se radi o kronicnoj bolesti

Kontakt telefon 021/864-478