OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE – OSOBE S INVALIDITETOM SA PODRUČJA GRADA OMIŠ

OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE – OSOBE S INVALIDITETOM SA PODRUČJA GRADA OMIŠ
koji su zainteresirani za ostvarivanje prava na stipendiju da se jave u Udrugu osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš do 20.12.2021.g.
Podaci su nam potrebni za prijavu na: Natječaj Grada Omiša za predlaganje programa / projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz domovinskog rata, te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2022. godini.
Donijeti:
-identifikacijski dokument (osobna iskaznica)
-index ili neka druga potvrda o školovanju

-Rješenje, nalaz ili mišljenje nadležnog tijela o invalidnosti, te medicinsku dokumentaciju ako se radi o kroničnoj bolesti
Kontakt telefon 021/864-478