Naše nove djelatnice

Naše nove djelatnice! Četiri educirane njegovateljice za rad na projektu “Kuća sretnog čovjeka” – poludnevni boravak i pomoć u kući. Poželimo im sreću i uspješan rad sa našim korisnicima .