Naš dan

MEĐUNARODNI je dan osoba s invaliditetom, koji je 1992. godine završetkom Dekade osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda (1983.-1992.),

proglasila Generalna skupština.Dekada bila razdoblje podizanja svjesnosti i zakonskih mjera za poboljšanje stanja osoba s invaliditetom i omogućavanja izjednačenih mogućnosti. Sukladno tome Skupština je uputila apel na države članice da iskažu posebnu pažnju na međunarodni dan u svrhu integracije osoba s invaliditetom u društvo. Hrvatska kao članica UN-a podržala je taj apel.

Ne želimo zanemariti trud koji se ulaže u suzbijanje diskriminacije i predrasuda prema osobama s invaliditetom. Ali kao država potpisnica Konvencije i Fakultativnog protokola još uvijek je nedovoljno. Mi, udruge koje okupljamo OSI, ovaj dan koristimo kao priliku da skrenemo pažnju i na naš rad, naše napore u ostvarivanju prava i poboljšanja standarda naših članova. U tome očekujemo, jer smo svojim zalaganjem to i opravdali, i svu moguću podršku naše lokalne zajednice, političke i svake druge!