“NARODNIM OBIČAJIMA PREKO PREPREKA 2019”- Omiški gusari

“NARODNIM OBIČAJIMA PREKO PREPREKA 2019”
Upravo smo se lijepo smjestili i bili spremni za početak programa, kad su se sa Cetine začule kubure!
Omiški gusari su dobili vijest da je kod nas “zalutalo” njihovo blago, kovčeg pun svakojakog zlata i biserja.
Slijedila je iznenadna otmica, a potom pregovori sa predsjednicom.
Pokušala je našu Petru, tajnicu udruge, i svoju desnu ruku, zamijeniti, teška srca, sa drugim curama, da tim zloglasnim gusarima kuhaju, peru robu, čiste kubure, znajući koliko bi nam blago dobrodošlo za podmiriti bar dio troškova.
I gusari su se mislili, teško je bilo odoljeti ljepotama naših omišanki, ali ipak od svog kovčega nisu odustali…
Na kraju je postignut dogovor, dio blaga je ostavljen za troškove, a dio su odnijeli u svoje gnijezdo, jer slijedeći troškovi su golemi, treba braniti Grad od mnogih tuđina i neprijatelja….
A naši omiški gusari su pokazali i ljubav prema najmlađima, dijelili im čokoladne dukate, bili spremni za slikavanja, ali i ostali sa nama kako bi bili sigurni da smo dobro zaštićeni u kanjonu Cetine! <3