Međunarodni dan osoba s invaliditetom

“… Međunarodni dan osoba s invaliditetom prilika je da se ukaže na teškoće u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom, ali i da se podsjetimo kako su osobe s invaliditetom i njihovi predstavnici bili i ostali pokretači promjena politika invaliditeta diljem svijeta.
Stoga ovu godinu završavamo jedinstvenim stavom pokreta osoba s invaliditetom vezanim za najavljene izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koje će, bude li usvojen, nepravedno zakinuti osobe s invaliditetom, doprinijeti daljnjem porastu njihova siromaštva te izolaciji, marginalizaciji i isključivanju iz društva i tržišta rada.
Potrebni su nam svi, uključujući osobe s invaliditetom, na brodu kako bismo postigli ciljeve održivog razvoja. Diljem svijeta osobe s invaliditetom i njihove reprezentativne organizacije poduzimaju akciju kako bi realizirali poziv: „Ništa o nama, bez nas“.
Na ovaj Međunarodni dan osoba s invaliditetom pozivamo Vladu, predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale dionike da pridonesu potpunoj primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, povećaju dostupnost i uklone pravne, društvene, ekonomske i druge prepreke, uz aktivno uključivanje osoba s invaliditetom i njihovih reprezentativnih udruga.
Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a