Javni poziv za zapošljavanje žena u okviru projekta “Zaželi” posao na području Grada Omiša”

Ovim putem vas obavještavamo kako je sa današnjim danom Grad Omiš putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Omiš, objavio Javni poziv za zapošljavanje žena u okviru projekta “Zaželi posao na području Grada Omiša“, kodni broj UP.02.1.1.05.0208. Rok za prijavu je 8 dana, odnosno zaključno sa danom 04.travnja 2019.godine.