gđa. Bojana Antić Brzica, voditeljicom Odjela za pripremu i provedbu programa i projekata udruga.

Čakulica kratka i ugodna sa gđom Bojana Antić Brzica, voditeljicom Odjela za pripremu i provedbu programa i projekata udruga.