Category: Novosti

Zahvaljujemo VODOVOD D.O.O.

Nakon višetjednih problema sa kanalizacijom, napokon je riješen problem. Zahvaljujemo VODOVOD D.O.O. na intervenciji i riješavanju problema (korov stabala je zaštopao cijevi) i MK “OMIŠKI GUSAR”, našim dobrim susjedima, što su nam ustupili svoje prostorije na korištenje.