DANAS! U prostoru udruge, u 17.30 sati Edukativno- informativno predavanje

DANAS! U prostoru udruge, u 17.30 sati
Edukativno- informativno predavanje: Iskustva i primjena Ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju!
Predavač: Renata Jurčević, dip.soc radnik i ravanteljica Centra za socijalnu skrb Omiš
Obzirom da je evidentno kako se povećava udio starijih osoba u ukupnoj populaciji, tako se pred njih sve češće postavljaju pitanja kako osigurati ostanak u svojim domovima, a pri tome imati adekvatnu brigu i skrb. Kao jedna od mogućnosti ukazuje se zaključivanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
Edukacija se odvija u sklopu projekta “Vrijeme tvoje i moje-aktivno starenje”, financiranog od Minsitarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a na kojem je CZZS jedan od uvaženih partnera!

Sudjelovali su korisnici projekta „Usluga osobne asistencije Omiš-Imotski“ ref br. UP.02.2.2.02.0051